ADSLUS Bayi yazılımı aşağıdaki SuperOnline servisinde,

  • Anadolu Teknik, Ataşehir/İstanbul

kullanıma geçmiştir.