ADSLUS Bayi yazılımı aşağıdaki SuperOnline servisinde,

  • SNH Telekomünikasyon, Batıkent/Ankara

kullanıma geçmiştir.