ADSLUS Bayi yazılımı aşağıdaki SuperOnline servislerinde,

  • Aydın Aras Elektronik, Adana
  • Bursa Diginet, Bursa

kullanıma geçmiştir.