ADSLUS Teknik Servis Yazılımı aşağıdaki TELEKOM Servisinde,

  • Şef Telekom, Yıldırım/Bursa

kullanıma geçmiştir.