ADSLUS Teknik Servis Yazılımı aşağıdaki Süperonline Servisinde,

  • Akıllı Saha, Tepebaşı/Eskişehir

kullanıma geçmiştir.