ADSLUS Bayi yazılımı aşağıdaki SUPERONLİNE servisinde,

  • Barış İletişim, Montrö / İzmir 

kullanıma geçmiştir.