ADSLUS Bayi yazılımı aşağıdaki SUPERONLINE servisinde,

  • Samsun Telemarket / Samsun

kullanıma geçmiştir.