• İşlem Listesine, İşlem Tipine göre çoklu sorgulama
    yapılabilmesi için sorgu alanı eklendi.