• İşlem Listesi, Excele atılırken Hakediş ve ÜyeÜcret
    atılmıyordu, düzeltildi.(Güncelleme: 01.04.2014)

  • Stok Hareket Listesinde, Üye No ve Üye adı gösteriliyor

  • Raporlara, 15-Üye serinolu Stok Raporu eklendi.
    Üye bazında, hangi seri nolu malzeme üyede var
    serinosu ile birlikte gösteriliyor.

  • Bayi Satışda hata vardı, düzeltildi.(30.04.2015)