Günümüz şartlarında, orta ve büyük ölçekli firmalar,

  • Kendi üretim ve/veya tedarikçi firmalar
  • Pazarlama
  • Ülke geneline yayılmış satış ve satış sonrası için bayi ağı

yapılanmaları dahilinde iş hayatında faaliyet göstermektedirler.

Faaliyet konusunda ticari başarı göstermek, mevcut bulunan unsurlar arasındaki iş süreçlerinin etkin ve verimli olmasına bağlıdır.

Bu da süreç esnasında ortaya çıkan bilginin, doğru ve hızlı bir şekilde saklanması ve gerekli olan zamanda da doğru yerde hızlı bir şekilde kullanılması ile mümkündür.

BİS, Bayi İletişim Sistemleri olarak isimlendirebileceğimiz çözüm alt yapımız, ülke genelinde bayi ağına sahip firmalar için, merkez ile bayiler arasında bilgi paylaşımının internet üzerinden gerçekleştirilmesidir.

Mevcut bayi ağı ve merkez arasında veri paylaşımının önemi satış ve satış sonrası destek için büyüktür.

Bu konuda en etkin ve verimli çözüm, internet tabanlı bir bayi iletişim sistemi oluşturmaktır.

www.ivecobis.com

IVECO Bayi İletişim Sistemi

ivecobis

Detay

www.sdfbis.com

Same Deutz Fahr Bayi İletişim Sistemi

sdfbis

Detay