• İş Yeri Üyelikleri için Digikutuları Zapkutu ile değiştirebilme
  • Zap Kutu Stok takibi
  • Persenel bazında randevu izleme
  • Personel bazında randevu adedini işlem tipine göre kısıtlayabilme. İşlem tipine göre maksimum adet geçilince otomatik uyarı.