• Randevu Fişine Kısa Not bilgisi basılıyor
  • Raporlara Kurulum tip sorgusu konuldu
  • PSV ekranına özet bilgi alanı konuldu
  • İşlem Listesine Üye No konuldu
  • Geri Dönülecek işleminde Giden Personel silinmiyor
  • 04 Rapora işleme Giden personelde eklendi
  • Stok Hareket Listesine Sözleşme Detay tuşu eklendi
  • Randevu Fişine Sökülen / Takılan bilgisi istenirse basılabiliyor. (Program ayarları)