• İşlem Listesinde üyenin Randevu, Sözleşme ve Servis Formu Detayını gösteren tuşlar “Detay” tuşu altında gruplandı
 • İşlem Detayına Personelin çıkış tarihi ve üyeye varıştarihi eklendi
 • İşlem Durumuna “Personel Üyede” eklendi
 • “Değişim” işlemleri için “Değişim” İşlem Tipi eklendi
 • Program ayarlarında “İşlem Çarpan Değerleri” her işlem tipi için ayrıldı
 • İşlem Listesinde “G.Dön Yeni” ve “Yeni İşlem” tuşu tamamlanmayı bekleyen tüm işlemlere açıldı. “G.Dön Yeni” tuşu ile seçili randevu iptal edilip, onun yerine üyeye aynı işlem tipinde yeni randevu açılabilir. “Yeni İşlem” tuşu ile seçili randevu iptal edilip, onun yerine üyeye seçilen işlem tipinde yeni randevu açılabilir. Bu durumda üyeye alınan tüm randevuları izleyebilirsiniz.
 • İşlem Listesinde, İşleme giden personelin Cep Telefonu gösteriliyor
 • K.K.S (Hızlı Kart, Kutu Sorgu) ekranına sorgu sonuçlarını saklama tuşu eklendi
 • Normal kullanıcıya “İl-İlçe-Semt” yeni kayıt yetkisi verilmeden, ekranlar üzerinden yeni ilçe semt girişi yapamıyor
 • İris Excel Okuma ekranında yeni sözleşme yaratırken, excelden okunan üyeno hem üyeno, hemde potansiyel üyeno alanına yazılıyor
 • Personel Stok Ver ve Bayi Satış Ekranında Sözleşmelerde Baslangıç Seri No-Bitiş Seri No arasında çoklu verilebiliyor
 • Stok giriş ekranlarına “Giriş Stok” eklendi. Böylece gelen malzeme direkt bayinin stoğuna alınabilecek.
 • “Bayi Depolarındanda” irsaliye kesebilme eklendi
 • “Randevu İzleme(İşlem Takip/Randevu İzleme) ekranından işleme gidecek personeli belirleyebilme eklendi
 • Servis formu ekranına formu “Giren Personel” alan eklendi ve sorgulama konuldu
 • Stok Hareket Listesine “Serino için,En son stok harekeyi göster” sorgu kriteri konuldu. Bu sorgu işareti verilerek girilen kriterlerdeki serinolu malzmelerin en son stok hareketleri listeye getirilebilir. (Örneğin xxx irsaliye numarası ile stoğa giren serineolu malzemelerin şu anki en son stok hareketlerini gösterme gibi)
 • “SQLUS SQL Yönetim” programında “BAKIM” menüsüne “Genel Veritabanı Bakım” eklendi. “Genel Veritabanı Bakım” işlemini haftalık yada aylık olarak, yoğun olmadığınız bir zaman da tüm kullanıcıları DIGUS tan çıkardıktan sonra yapınız.
  “Genel Veritabanı Bakım” aşağıdaki işlemleri yapar.
  1.Yedek alma
  2.İndeksleri yeniden yaratma
  3.Log dosyasını boşaltma
  4.Veritabanı sıkıştırma