• Veritabanı bağlantı dosyası değişti
  • SQLUS Yönetim programına sadece yönetici olan kullanıcılar girebiliyor
  • İşyeri sözleşmelerine E-Posta alanı eklendi.
  • SMS Şablonlarına “Personel Cep” ve “Firma yada Bayi Tel” özel alanları eklendi