• Sözleşme Detayına Ek Dosya Sayfası eklendi.
    Bu sayfada, sözleşme ile ilgili “Resim (JPG, BMP), Excel, Word, Sunum, Metin, Zengin Metin” dosyaları ekleyebilirsiniz.
    Sözleşme detayından bu dosyaları takip edebilirsiniz.

    Bu özelliği kullanabilmek için; sunucu bilgisayarda, “C:USUSDIGUSUYEDOSYA” dizininde “UYEDOSYA” klasörüne tam paylaşım (okuma-yazma) vermeniz gerekmektedir.

  • Randevu exceli okumaya, “İşlem Bul” tuşu ekledi. Bu tuşu kullanarak Memo No’ ya yada Üye No’ya göre tek tuşla İşlem Listesinden sorgulama yapılabiliyor.