• İristen Gelen exceli okuma işlemi, İris Plus exceline göre ayarlandı.
    Aynı zamanda yeni excel okuma formatları tanımlayabilirsiniz.
    Birleşik adresleri ayırmak için, adres ayraç tanımları konuldu.(Örneğin; MAH. CAD.)