• Belge Takip Modülü eklendi.
     
  Randevu tiplerine göre üyeden alacağınız belgelerin,
  alınıp alınmadığı ve merkeze teslim edililip edilmediğini takip edebilir
  ve sorgulamalar yapabilirsiniz.

  “Ana Mönüden  Belge Takip” ekranından açılırsa , tüm takip edilen belgeleri sorgulayabilirsiniz.
  “İşlem Listesinden Belge Takip” ekranından açılırda, sadece o randevunun belgeleri takip edebilirsiniz.
  “Üye Detaydan Belge Takip” ekranından açılırsa, o üye ile ilgili belgeleri takip edebilirsiniz.  

  Normal kullanıcıların bu ekranın kullanabilmesi için
  “Belge Takip” yetkisi olmalıdır.
    
  “TanımlamalarRandevu ile ilgili TanımlarBelge Tanım” ekranında
  belge tanımlamalarınızı yapabilirsiniz.

  “TanımlamalarRandevu ile ilgili TanımlarRandevu İşleme göre Belge Tanım” ekranında
  randevu tipi veya alt işlem tipine göre hangi belgelerin alınacağını seçebilirsiniz.

  İşlem Tamam yapıldığında, işlem ile ilgili hangi belgeler üyeden alınacaksa,
  Belge takip ekranı, işlem tamamlandığı zaman kulanıcın karşısına gelir.
  Kullanıcı belge takip ekranın da gerekli işaretlemeleri yapabilir,
  yeni belge ekleyebilir var olan belgeyi silebilir.

  Seçilen ilgili belge için, kopyaladığınız ek dosyayı,
  D.Yapıştır tuşu ile üyenin ek dosya klasörüne ekleyebilirsiniz.
    
  Belge takip ekranının, işlem ile ilgili belge olmasada, her işlem tamamda açılması
  için “TanımlamalarProgramAyarları” ekranında “İşlem Tamamda Belge takip ekranını aç” alanı işaretlenmelidir.

 • Üye detayındaki WWW tuşu ile Merkez web sisteminde, üyenin detayını açma özelliği eklendi.

  Önceden üye detayındaki WWW tuşu ile Merkez sistemde üye sorgulama sayfası açılıyordu.
  Program ayarlarında “Üye detay için Merkez Web sayfa ayar” bölümünde bu ayarları görebilirsiniz.

 • İşlem Tarihçeye Kısa Not, Açıklama ve Geri Dönüş Açıklama alanlarıda kayıt ediliyor.
  böylece kullanıcı bu bilgileri değiştirse bile tarihçeden eski bilgilerini görebilirsiniz.

 • Üye Detayına “Üye Özel Durum” alanı eklendi.
  Bu alanı kullanarak üyelerinizi yapacağınız tanımlara göre gruplayabilir ve sorgulayabilir,
  özel durumu listede görebilirsiniz.
   
  “TanımlamalarÜye İle ilgili tanımlarÜye Özel Durum” tanımlama ekranından özel durumlarınızı
  tanımlayabilirsiniz.

 • Randevu Detayına “Özel Durum” alanı eklendi.

  Bu alanı kullanarak randevularınızı yapacağınız tanımlara göre gruplayabilir ve sorgulayabilir,
  özel durumu listede görebilirsiniz.

  “TanımlamalarRandevu İle ilgili tanımlarRandevu Özel Durum” tanımlama ekranından özel durumlarınızı
  tanımlayabilirsiniz.

  Personel Tamam ve İşlem tamam sırasında özel durumu güncelleyebilirsiniz.

  İşlem Listesinde “Not” tuşu altında “Özel Durum Güncelle” ekranını kullanarak,
  seçtiğiniz bir çok işlemin durumunu değiştirebilirsiniz.

 • Üyenin iki adı varsa kullanıcı adları arasına birden fazla boşluk bırakabiliyordu ve bu
  sorgulamalarda kayıda ulaşmayı engelliyordu.
  Bu nedenle kullanıcı, iki kelime arasına birden fazla boşluk girmiş ise,
  kayıt işleminde, sistem otomatik tek boşluğa göre ayarlayıp kayıt ediyor.

  Aynı şekilde Merkezden Excel okumada bu sorunla karşılaşılıyordu, düzeltildi.

 • SMS uzunluğu maksimum 612 karaktere kadar büyültüldü.
  Bu tanımlamayı “SMSAyarlar” bölümünden değiştirbilirsiniz.

 • SMS Mesaj başlığnda boşluk var ise,
  SMS sunucudan mesaj başlığını alırken sorun oluyordu, düzeltildi. 

 • Üye Bul ekranında açılan işleme göre sorgu bölümüne, Personel sorgusu eklendi.

 • Üye Bul sorgularında,”3.Diğer” sorgu sayfasına,
  Üye grupda olmayan üyeler sorgusu eklendi.

  Bu sorguyu kullanarak,
  1.Genel sayfadaki seçili Üye Grupta olan
  “Üye grupda olmayan” sorgusunda seçtiğiniz üye grubunda olmayan üyeleri sorgulayabilirsiniz.

 • Üye Bul sorgularında,”2.Kurulum” sorgu sayfasına
  Malzeme için Olan-Olmayan sorgu kriteri eklendi.

  Böylece üyenin stoğunda ilgili malzemeden olan veya olmayan, üyeleri sorgulayabilirsiniz.

 • Üyeye randevu alırken, üyenin sadece alınan randevu tipinde tamamlanmamış randevusu
  var ise uyarı mesajı gösteriliyor ve randevu alınamıyor.

  (Önceden herhangi bir tamamlanmamış randevusu var ise yeni randevu alınamıyordu.)

 • Raporlarda “10-Birden Fazla İşlem Görmüş Üye Listesi” rapor sorguna
  “Personel bazında” rapor tipleri eklendi.
  Böylece birden fazla aynı üyeye gitmiş personel listesini raporlayabilirsiniz. 

  Aynı zamanda Personel ve “Ücretli-Ücretsiz” sorguları eklendi.

 • İşlem Detayında Kurulum Tip Ve LNB Tip sadece Kurulum işlem tiplerinde gözüküyordu,
  şimdi bütün işlem tiplerinde gözüküyor. 
  Bu alanlanları bütün işlem tiplerinde, randevularınız gruplamak için kullanabilirsiniz.

 • İşlem Listesine Üye Durumuna göre sorgu konuldu.

 • Program ayarlarındaki web merkez adres alanları büyütüldü.

 • Üye Kopyalama işleminde Satış Personel, Kuran ve Satış Bayi alanları
  yeni üyeye kopyalanmıyor.

 • Yetkilerde Tüm yetkileri vermede (Hepsi),
  “sadece kendi satışlarını sorgular” yetkiside seçiliyordu, düzeltildi.

 • Tanımlamalar mönüsünde “Üye İle İlgili tanımlar” ve “Randevu ile ilgili tanımlar”
  bir grup altına alındı.

 • Its No, İş Emri No, Kat Sayısı, Daire Sayısı, MDU No alanları 20 karaktere büyültüldü.

 • Devir işleminde Devir Üye Alanını büyütüldü.

 • Devir işleminde birimi Metre olan malzemeler Devir alan üyenin stoğuna eklenmiyor.

 • Kulanıcıya “Satış Personel” i değiştirir yetkisi verilmediğinde,
  kullanıcı satış personeli değiştirebiliyordu, düzeltildi. 

 • Günlük İşlem Özet Ekranına, 1 dakikada bir kendisini tazeleme özelliği eklendi.

 • “Satış TakipÖdeme ListesiAlınan Ödemeler” ekranına “Personel Bazında Toplam Ödeme” listesi eklendi.

  Aynı şekilde Raporlarda “05-Alınan Ödeme Listesi” Personel bazında rapor tipi eklendi

 • İrsaliye sayfa ayarlarında kolon sayısı özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.

 • İrsaliye Sayfa ayarlarında Seri No ve Dip Not alanlarının değeri Sıfır yapılırsa
  irsaliye A5 sayfa tipine uygun olabilir.

 • Personel Stok Ver işleminde irsaliye basılırken,
  irsaliye detayında ilgili alanlara aşağıdaki ibareler yazılıyor;
   
  Alıcı    : MUHTELİF MÜŞTERİ
             : DAHİLİ SEVK İRSALİYESİ
  Adres1: TESLİM ALAN
  Adres2: Personelin adı

  Adres3: Plaka  

  kullanıcı bu bilgileri değiştirebiliyor. 

 • USUS tarafında size duyurulmuş tüm bilgilendirme notlatını,
  Hakkında ekranında takip edebilirsiniz.

 • SQLUS’ ta Program Güncellemesi sırasında, güncellemede eklenen yeni yetkiler,
  tüm kullanıcılara yetkisiz olarak ekleniyor.
  Yönetici kulanıcı ilgili yetkileri kullanıcılara vermelidir.
     

 • SQL server kullanıcı olarak “SA” dışında bir kullanıcı tanımlamış iseniz,
  bu kullanıcının SYSADMIN yetkisi olmalıdır.