• Üyeler ve Randevular için son üç aylık Log takibi eklendi.
    
  * Üyeler için son yapılan 10 değişikliğin logu tutulur.
     Randevular için tüm değişikliklerin logu tutulur.
  * Her yapılan kayıt işlemi loga atılıyor. 
     Böylece hangi kullanıcı hangi alanları değiştirdi, takip edebilirsiniz.
  * Aynı zamanda sistemden silinen Üye ve Randevularda loglanıyor.
     Böylece kayıtları kim silmiş takip edebilirsiniz.
  * Log ekranını sadece yönetici kullanıcı görebilir.
  * Log tutmak istemezseniz, Program ayarlarından Log tutma seçeneğini kaldırabilirsiniz. 
  * Datanın çok büyümemesi için 3 aydan eski log dosyaları
    sistemden otomatik silinir.

 • Belge takipe Üye no eklendi.
  * Üye,Üyeno,Belge, Belge No’ ya göre teslim raporu eklendi.
    Teslim raporu excele transferedilebilir.
  * Toplu bilgi ekleme tuşaları için,
     Sadece dolu olanlara, boş olanlara veya hepsine ekle ayarları konuldu.

 • Bazı ekranlarda, kullanıcının silme yetkisi olmasada silebiliyordu, Düzeltildi.

 • Program Ayarlarına İşlem Sıra ayarı eklendi.
  “Randevu Tarihi,Saat”
  “Personel, Randevu Durum”  seçimlerine göre işlem listesi sıralama ayarı seçilebilir.

 • Geri Dönüş Tip Tanımları kullanıcı tanımlı yapıldı.
  TanımlamalarRandevu ile ilgi tanımlarGeri Dönüş Tip ekranından tanımlanabilir.

 • Üye Bul ve İşlem Listesine kayıdın Yaratılama ve Değiştirilme Tarihine göre sorgulama alanları konuldu.

 • Randevu İzleme ekranına işlem tipine göre çoklu sorgu konuldu. 

 • İşlem Listesine, Teknik Servis Formu(TSF) Girilmiş-Girilmemiş sorgusu eklendi.

 • Normal Kullanıcı için, “AÇTIĞI İŞLELEMİ GÜNCELLER VE İPTAL EDER(Güncelle)” yetkisi eklendi.
  Yetki verilirse kullanıcı sadece açtığı işlemi günceller ya da iptal edebilir.

 • Normal Kullanıcılar için, “Personel Üyede, Personel Tamam, Tamam ve İptal” durumundaki işlemlerin,
  Randevu Tarihi, Giden Personel, Satış Bayi Bilgileri değiştirilremez , duruma getirildi.

 • Normal Kullanıcı için, “Personel Üyede, Personel Tamam” durumundaki işleri açığa alamaz , duruma getirildi.

 • Normal Kullanıcı için, “Personel Tamam” durumundaki işlemi İptal edemez, duruma getirildi.

 • İşlem iptal edilirken, iptal açıklama olarak kısanot girilmesi zorunlu yapıldı.

 • İşlem Listeye, Süre (Saat:Dakika) alanı eklendi.

  * İşlemin, açılış tarihinden itibaren kaç saat ve dakikadır tamamlanmamış olduğunu takip edebilirsiniz.    
  * Eğer işlem kapatılmış ise, kaç saat ve dakikada kapatıldığını takip edebilirsiniz.
  * Süre göre sıralama yapabilirsiniz.
  * Randevu fişinde açılış tarihinin yanında süre gösteriliyor.
  * Eğer listelemede süreyi hesaplamak istemezseniz, 
     sorgu kriterlerinde “Kapanış Süre Hesapla” işaretini kaldırınız.
  * Bekleme Süresi
    6 saaten  küçük AçıkYeşil,
    6 ile 12 saat arası Yeşil,
    12 ile 24 arası Mavi
    24 ile 48 arası Pempe
    48 saat sonrası Kırmızı
  renkte gösteriliyor.

 • Stok hareket listesi sorgusuna, seri nolu malzeme seçili stokta olsun sorgu konuldu.
  Örneğin, stok hareketlerde sorguladığınız serinolu malzeme gerçekten üye stokta olsun.

 • Personel Tanımlarına TC Kimlik no Eklendi

 • Personel ve Firma tanımlarına Ek Dosya eklenebiliyor.

  * Personel için ek dosyalar,  ekdosya klasöründe “0PERSONEL” dizini altında tutuluyor.
  * Firma için ek dosyalar,  ekdosya klasöründe “0FIRMA” dizini altında tutuluyor.