Tanımlanan personel, programda diğer ekranlarda kullanılmış ise
personel silinemez.

Bunu yerine personel tanımlarında ilgili personel için,
işten çıkış tarihi giriniz ve
Adının başına ZZ ekleyiniz
(diğer ekranlarda personelin listenin sonuna gelmesi için).