Randevuya gidecek personel listelerine sadece saha çıkan personeller gelir.
Bu nedenlele personel tanımlarında ilgili personeli sahaya çıkan personel
olarak işaretleyiniz.
Aynı zamanda ilgili randevu gününde, personel tanımlarında personelin izinli olalarak
tanımlanmaması gerekir.