Tanımlamalar mönüsü ekranlarını kullanalarak yaptığınız tanımlamalar,
programda bir yerde kullanılıyor ise ilgili tanımlama silinemez.

(Örneğin;Tanımlanan bir kampanya kodu, sözleşmede kullanılmış ise
bu kod silimemez.
Eğer mutlaka silmek istiyorsanız,  kampanya tanımının kullanıldığı ekranlarda,
ilgili kampanya yerine başka bir kampanya seçiniz yada kampaya alanını boş bırakınız.
İlgili kampanya diğer ekranlarda kullanılmadığı zaman, tanımlamalardan silebilirsiniz)